Tahtakalemler

Kişisel Koruyucu Donanımlar

        Kişisel Koruma malzemelerin bir çok tanımı olduğu gibi, yok edilemeyen yerine daha korunaklısı ile değiştirilemeyen malzemelere veya makinelere karşı çalışanların korunması için kullanılması gereken araçların tümüdür diyebiliriz. Biz iş güvenliği uzmanlarınca herhangi bir iş güvenliğinde tehlike arz eden bir malzeme yada makine ve benzeri bir araç gördüğümüzde bunun tehlikeli olmayan ile değiştirilmesini düşünmeliyiz. İlk düşüncemiz imkansız ise ikinci düşüncemiz peki bu tehlikeli mekanizmayı veya durumu nasıl izole ederim? olmalıdır. bunun yanında kişisel koruyucu malzemelerde çalışanların korunması gelir. 
            Başka bir ifade ile yürütülen işten kaynaklanan,sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske  karşı koruyan,çalışan tarafından giyilen,takılan veya tutulan,bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet,gereç ve cihazlardır.Aşağıda örnek olarak bir kaç kişisel koruyucu donamın resmi bulunmaktadır.Kişisel Koruyucu Donanımlar, Gözlük, Yüz Siperi, Baret, Maske,İş eldiveni, İş ayakkabısı,İş Elbisesi ve Emniyet Kemeri gibi malzemeler söylenebilir. 


İşveren, işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmalar için her türlü önlemi alacaktır.

İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitime ve talimata uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.