Tahtakalemler

KAİZEN


  • KaizenUygulamak için basit teknikler yeterli olup, büyük yatırımlara gerek duymaz. 

  • Yenilik: Yüksek bütçeli yatırımlara gerek vardır. Uygulanması daha karışıktır. 

 

  • Kaizende küçük ama sürekli gelişim vardır. Bunun için hemen hissedilmez. 

  • Yenilikte ise ani değişimler olduğu için dikkat çeker. 

 

  • Kaizende öncelik insandır. 

  • Yenilikte ise öncelik teknoloji ve paraya önem verir. 

 

  • Kaizen yavaş gelişen ekonomilerde daha uygundur. 

  • Yenilik ise çabuk, hızla gelişen ekonomilerde uygundur. 


KAIZEN İLE YENİLİK ARASINDAKİ FARK NEDİR?
KAIZEN YENİLİK
Uzun Vadelidir Kısa Vadelidir
Küçük Yatırımlar Yeterlidir. Büyük Yatırımlar Gerektirir.
İnsan Faktörü Ön Plandadır. Teknoloji ve Maddiyat Ön Plandadır.
Ekip Çalışmasını Hedefler. Buluş Tarzında Oldugundan,Bireysele Yakındır.