Tahtakalemler

İŞ GÜVENLİĞİ


           Merhaba, konumuza başlamadan önce, konu başlığından yola çıkarak nedir bu iş güvenliği ve işçi sağlıgı bir giriş yapalım. İş sağlığı ve güvenliği; herhangi bir işin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile ilgilenen bilim dalıdır.
           Başka bir ifadeyle;'İSG' kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür.
       İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.
İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları çalışma ortamlarının tüm zararlı etkilerinden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş, mühendislik ve tıp disiplinlerini temel alan entegre bir bilim dalıdır.
         Aşağıdaki linkte konu ile ilgili çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından hazırlanmış olan bir, kişisel koruyucu donanımlarla ilgili broşür ve diğer linkte ise kişisel koruyucu donanımlar nelerdir bilgi verilmektedir.

http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/WLP%20Repository/isggm/dosyalar/yayinlar/brosur/brosur1    
   http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowDoc/WLP+Repository/per/dosyalar/duyurular/kisiselkoruyucudonanimlari